top of page

Taxatie

Voor de uiteenlopende taxaties op het gebied van agrarisch en landelijk vastgoed kunt u bij ons terecht. Er worden aankooptaxaties verricht, balanstaxaties, taxaties voor strokenverwerving, onteigeningstaxaties, schadeberekeningen en successietaxaties.

Daarnaast taxeren we brand- en stormschade voor verzekeringmaatschappijen in bossen, golfbanen en natuurterreinen. Wij zijn aangesloten bij NRVT en de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (NVR).

bottom of page